MET ZORG SAMENGESTELD

Omdat bepaalde honden niet goed samen­gaan, worden de uitlaatgroepjes met zorg samengesteld. Alvorens een hond in groeps­verband wordt uitgelaten schat men eerst zijn karakter in, de wijze waarop hij zich zal gedragen in het bijzijn van andere honden enof hij extra aandacht en/of gehoorzaamheidstraining nodig heeft.
'Zo werk ik met vaste
groepjes van maximaal zeven honden die groot, klein, dominant en onderdanig zijn, maar die elk hun eigen plaats in de roedel innemen en zich bij elkaar uitstekend op hun gemak voelen', vertelt Olivier. 'En dat geeft allerlei voordelen: omdat de groepsgrootte beperkt is,  hoeven de honden niet alleen minder lang in de bus te zitten met het ophalen en wegbrengen, maar heb je tijdens het wandelen ook alle gelegenheid je goed in de honden te verdiepen. En hoe meer aandacht je een hond kunt geven, hoe beter je hem begrijpt en hoe sneller je contact met hem krijgt. Mijn ervaring is dat je een hond echt niet hoeft aan te lij­nen als hij vervelend is. In principe doe ik alles met mijn stem; onderdanige teefjes spreek ik zacht toe. dominante reuen op een barse toon. Honden die hun neus achterna lopen en van de groep afdwalen maak ik nieuwsgierig, waar­door ze denken "Laat ik nu maar naar hem luisteren". Als je hun vriendje bent, maar tegelijkertijd boven hen staat, kun je een hoop maken en zullen ze alert op je reageren.'


'Eenmaal in het park of in het bos heb je zelf in de hand of het een ontspannende of enerve­rende wandeling wordt. Elke hond is anders, dus je moet je goed inleven in de verschillen­de karakters en kijken welke aanpak het beste is voor welke hond,' vertelt Ilona. 'Sommige honden vragen meer aandacht dan andere.
De
ene keer heb je aan twee honden je handen vol, terwijl je er op een ander moment vijf hebt die heel goed luisteren en waar je haast geen omkijken naar hebt', voegt Carlein toe. 'Uiteraard moet je de honden tijdens de wan­deling wel continu in de gaten houden en je aandacht nooit laten verslappen. Alleen dan kun je tijdig reageren wanneer er één de benen dreigt te nemen of wil gaan grommen naar een ander.'

Olivier: 'Als je een hond goed observeert, kun je hem feilloos aanvoelen en dan kun je hem een paar stappen voor zijn door te bedenken wat hij zou kunnen gaan doen. Zo worden vervelende situaties voorkomen, blijven de honden tijdens de wandeling enthousiast en wuiven en kwispelen hun staarten van plezier.'

WANDELGEBIEDEN

Het is jammer dat de wandelmogelijkheden door verschillende gemeenten aan banden worden gelegd. Daardoor worden honden in veel gebieden geweerd of mogen ze er niet los­lopen. 'In Wassenaar hebben we geen klagen', vertelt Carlein. 'Op het strand en in veel bosgebieden in de buurt mogen honden in de wintermaanden vrij rennen en spelen. Alleen tijdens het broedseizoen zijn er beperkingen.' Anders is de ervaring van Olivier: 'Ik loop graag met mijn honden in het Amsterdamse Bos.
Daar hebben ze alle ruimte. Het Beatrix-
park in Amsterdam-Zuid is ook leuk, maar het Vondelpark met al zijn fietsers, skaters en wandelaars geeft veel te veel afleiding. Om onveilige situaties te voorkomen blijf je de honden bij je roepen en krijgen ze nauwe­lijks de gelegenheid te snuffelen.'

Helaas is de boswach-terij in het Amster­damse Bos erg streng geworden. 'Sinds kort mag je er met maxi­maal vijf honden lopen', legt Olivier uit. 'Vandaar dat er tegen­woordig iemand met me meegaat en om goed over te komen bij de boswachter lijnen we er twee, drie aan. Tot nu toe gaat dat goed, maar als ik niet meer in het Amsterdamse Bos terecht kan, moet ik naar  Spaarnwoude of het DiemerBos en ben ik veel langer met de honden onder­weg.' Het ziet er naar uit dat dergelijke bepa­lingen in de toekomst door de overheid steeds meer zullen worden aangescherpt en dan is het afwachten wat voor mogelijkheden er overblijven. Voorlopig bewijzen Olivier, Ilona en Carlein hun diensten aan hond en baas nog met een speelse wandeling. Een bos- of par­kuitje kost ca. ƒ 17,50 en wilt u zich laten informeren over de mogelijkheden die uitlaat-services u kunnen bieden, belt u dan met een uitlaatcentrale in uw woonplaats, te vinden in het telefoonboek.

Hondenuitlaatservices:

Olivier’s Honden Express voor

Amsterdam – Zuid en omgeving

Telefoon: (020) 6755957 of  06-54394052

Email: onoordervliet@hotmail.com

 

De hondentaxi voor wassenaar en omgeving

Telefoon: (071) 5618191 of (070) 3280868